Bệnh lý tuyến thượng thận

Thuốc tebexerol immunoxel 500ml