Bệnh tai mũi họng

Thuốc tebexerol immunoxel 500ml