Hướng dẫn sử dụng thuốc

Thuốc tebexerol immunoxel 500ml