Best Pharmacy Word - Nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP

Tin Tức Sức Khỏe

Con đường đông máu nội sinh

Là con đường đông máu có sự tham gia của đa số các yếu tố đông máu và theo quy luật diễn tiến mở rộng do vậy mà rất cơ bản và bền vững. a) Giai đoạn tiếp xúc: – Đây là bước khởi đầu của con đường đông máu …

Tin Tức Sức Khỏe

Những thành phần khác tham gia vào quá trình đông máu

1.Yếu tố tổ chức (tissue factor = TF): – Đó là một glycoprotein đơn chuỗi, trọng lượng phân tử bằng 42 KD. TF có hầu hết trong các tổ chức, nguyên bào sợi, thành mạch, biếu bì, đặc biệt có nhiều trong não và phổi. – TF không có trong …

Tin Tức Sức Khỏe

NHỮNG CHẤT ỨC CHẾ ĐÔNG MÁU SINH LÝ

Đây là hệ thống tự vệ, nhằm ngăn chặn những hiện tượng đông máu không cần thiết xảy ra ở trong cơ thể có thể gây ra tắc mạch. Các chất ức chế đông máu sinh lý được chia thành hai họ lớn với các đặc điểm như sau: 1. …

Tin Tức Sức Khỏe

CÁC YẾU TỐ ĐÔNG MÁU

Trước đây người ta cho rằng có 12 protein trong huyết tương tham gia vào quá trình đông máu, và được Uỷ ban danh pháp quốc tế (1954) đặt tên cho các yếu tố đó bằng các chữ số Lamã. Tuy nhiên về sau đã có sự thay đổi: một …

Tin Tức Sức Khỏe

ĐIỀU HOÀ QUÁ TRÌNH CẦM MÁU

Cơ thể con người luôn có khá năng tự điều chỉnh mọi hoạt động của mình theo những quy luật chặt chẽ và lý thú. Quá trình cầm máu kỳ đầu thông qua các hoạt động như hoạt hoá tiêu cầu, khởi động các con đường đông máu… để tạo …

Tin Tức Sức Khỏe

HOÀN CHỈNH NÚT (ĐINH) CẦM MÁU BAN ĐẦU

Nút cầm máu đã được tạo ra, nhưng còn nhỏ và chưa bển vững, về sau do hiện tượng ngưng tập tiểu cầu càng tăng lên nên nút tiểu cầu to lên thêm, đồng thời nhờ có hiện tượng co cục máu nên nút tiếu cầu mới trở nên chắc …

Tin Tức Sức Khỏe

TÌM HIỂU VỀ THỜI KỲ MỞ RỘNG CỦA QUÁ TRÌNH CẦM MÁU

* Mối quan hệ giữa thrombin, ADP và tiểu cầu trong hoạt động cầm máu: – Như trên đã nói: Sự tạo ra thrombin sẽ thúc đẩy việc chuyển ATP thành ADP, nhờ đó tạo ra năng lượng cung cấp cho các hoạt động của tiểu cầu trong quá trình …

Tin Tức Sức Khỏe

THỜI KỲ MỞ RỘNG CỦA QUÁ TRÌNH CẦM MÁU

Có thể nói trung tâm của hiện tượng mở rộng đó là do việc phóng thích ra các yếu tố của tiểu cầu dẫn đến việc dính và ngưng tập tiểu cầu được nhiều hơn. Khi dính và ngưng tập tiểu cầu nhiều hơn thì phóng thích lại càng mạnh …

Tin Tức Sức Khỏe

Tiểu cầu dính vào các thành phần dưới nội mạc

Khi thành mạch bị tổn thương, lớp tế bào nội mạc bị phá vỡ, các tổ chức dưới nội mạc như collagen, màng nền, vi sợi, chất chun., được bộc lộ. – Đây là điều kiện cơ bản cho hiện tượng dính và ngưng tập xảy ra, trước hết là …

Tin Tức Sức Khỏe

Sự co mạch, vai trò của các tế bào nội mạc

Mạch máu cũng có vai trò rất quan trọng trong hoạt động cầm máu,đông máu và cả tiêu fibrin. 1. Sự co mạch: – Khi mạch máu bị tốn thương dưới tác dụng của cơ chế thần kinh và thế dịch thì mạch máu co lại. Trước hết, co mạch …