Tin Tức Sức Khỏe

Tin Tức Sức Khỏe

Tìm hiểu về Streptokinase

– Chiết xuất được từ môi trường nuôi cấy Streptococcus tan máu nhóm c. – SK có hoạt tính chuyến plasminogen thành plasmin, do vậy mà gián tiếp thực hiện việc tiêu fibrin. Một điều cần chú ý là: SK có thế kết hợp với cả plasminogen, plasmin thậm chí cả …

Tin Tức Sức Khỏe

HOẠT HOÁ PLASMINOGEN THÀNH PLASMIN

* Điều kiện để xuất hiện sự hoạt hoá plasminogen thành plasmin:  – Bình thường trong máu lưu thông, plasmin không được tạo ra; Prourokinase thì không hoạt động và t–PA cũng rất ít có tác dụng đối với plasminogen vì không có tibrin. – Khi fibrin của cục đông …

Tin Tức Sức Khỏe

Tìm hiểu về Urokinase

– Tổng hợp: + Gen tổng hợp Urokinase nằm trên nhiễm sắc thể số 10, dài 6.4 Kb; có chứa 1 1 exon. Urokinase được sản xuất bởi tế bào thận, dưới dạng tiền chất là pro-urokinase và được bài tiết ra nước tiểu. Có thể chiết xuất urokinase từ …

Tin Tức Sức Khỏe

Chất hoạt hoá plasminogen

 Gen mã hoá đế tống họp t-PA nằm trên nhiễm sắc thể số 8, với chiều dài 36.6 Kb và có 14 exons.t-PA được sản xuất chủ yếu từ tế bào nội mạc (tĩnh mạch, mao mạch,động mạch phổi..) – Ngoài ra có thể thấy t-PA trong tiểu thể của …

Tin Tức Sức Khỏe

Tìm hiểu về Plasminogen và Plasmin

* Plasminogen: a) Sự tổn Vhợp và nơi khu trú: – Gen mã hoá cho sự tống hợp plasminogen nằm trên nhiễm sắc thể số 6, với chiều dài là 52.5 Kb và có 19 exons. Plasminogen được tống hợp ở gan, có mặt trong huyết tương, tế bào bạch …

Tin Tức Sức Khỏe

NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ ĐIỀU HOÀ ĐÔNG MÁU TRONG SINH LÝ

* α2- macroglobulin ( α2-MG): – α2 – MG có tác dụng ức chế thrombin và kallikrein. Đây là một chất ức chế sinh lý khá mạnh, có khá năng ức chế được 25% hoạt tính thrombin và 50c/c hoạt tính kallikrein. – Cơ chế tác dụng là α2 -MG tạo …

Tin Tức Sức Khỏe

TÌM HIỂU VỀ ĐIỀU HOÀ ĐÔNG MÁU TRONG SINH LÝ

* Hệ thống protein C (PC): – Tác dụng của hệ thống PC là bất hoạt Va và VIlla, nhờ vậy mà gián tiếp kiểm soát được sự tạo ra Xa và thrombin. – Bình thường PC lưu hành trong máu dưới dạng một tiền chất bất hoạt chỉ khi thrombin …

Tin Tức Sức Khỏe

ĐIỀU HOÀ ĐÔNG MÁU TRONG SINH LÝ

Đông máu, bản thân nó là một cơ chế tự bảo vệ cho cơ thể.Tuy nhiên một khi đã được phát động thì quá trình đông máu có xu hướng tự nhiên lan rộng. Điều này đôi khi sẽ trở thành cực kỳ nguy hiểm. – Đế giữ cho cơ …

Tin Tức Sức Khỏe

MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐÔNG MÁU NỘI SINH VÀ NGOẠI SINH

Trong cơ thể hai con đường đông máu nội sinh và ngoại sinh là có thật. Tụy nhiên chúng không phải là hoàn toàn tách biệt mà chúng có một mối quan hệ rất mật thiết, chặt chẽ và tác động qua lại lẫn nhau. * Cụ thể như sau: …

Tin Tức Sức Khỏe

Con đường đông máu ngoại sinh

Xảy ra do máu tiếp xúc với yếu tố tổ chức (tissue factor= TF).Con đường đông máu ngoại sinh xảy ra rất nhanh do việc các bước hoạt hoá để tạo ra thrombin ngắn và trực tiếp hơn so với con đường đóng máu nội sinh. a) Phức hợp yếu …