Best Pharmacy Word - Nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP

Tin Tức Sức Khỏe

THỜI KỲ MỞ RỘNG CỦA QUÁ TRÌNH CẦM MÁU

Có thể nói trung tâm của hiện tượng mở rộng đó là do việc phóng thích ra các yếu tố của tiểu cầu dẫn đến việc dính và ngưng tập tiểu cầu được nhiều hơn. Khi dính và ngưng tập tiểu cầu nhiều hơn thì phóng thích lại càng mạnh …

Tin Tức Sức Khỏe

Tiểu cầu dính vào các thành phần dưới nội mạc

Khi thành mạch bị tổn thương, lớp tế bào nội mạc bị phá vỡ, các tổ chức dưới nội mạc như collagen, màng nền, vi sợi, chất chun., được bộc lộ. – Đây là điều kiện cơ bản cho hiện tượng dính và ngưng tập xảy ra, trước hết là …

Tin Tức Sức Khỏe

Sự co mạch, vai trò của các tế bào nội mạc

Mạch máu cũng có vai trò rất quan trọng trong hoạt động cầm máu,đông máu và cả tiêu fibrin. 1. Sự co mạch: – Khi mạch máu bị tốn thương dưới tác dụng của cơ chế thần kinh và thế dịch thì mạch máu co lại. Trước hết, co mạch …

Tin Tức Sức Khỏe

Chức năng của tiểu cầu

Nhờ các đặc tính nói trên, tiểu cầu đã thực hiện một cách rất hiệu quả các chức năng sau: 1. Bảo vệ nội mô: – Tiểu cầu rất cần thiết cho sự trọn ven của thành mạch. Dễ thấy rằng ở những bệnh nhân có số lượng tiểu cầu …

Tin Tức Sức Khỏe

Đặc tính chính của tiểu cầu

Khả năng ngưng tập (aggregation) của tiếu cầu:Tiểu cầu có khả năng kết dính lẫn nhau tạo nên các kết chụm tiếu cầu gọi là hiện tượng ngưng tập tiểu cầu. Đây là một khá nãng rất đặc biệt của tiểu cầu, thông qua hiện tượng này mà tiểu cầu …

Tin Tức Sức Khỏe

Tìm hiểu về đặc tính của tiểu cầu

Dưới đây là một số đặc tính chính về tiểu cầu: 1. Khả năng hấp phụ và vận chuyên các chất. – Do tiếu cấu có khá năng hấp phu được các chất trong huyết tương và các tế bào của.tố chức khác trong quá trình tiếp xúc cua mình …

Tin Tức Sức Khỏe

Các yếu tố của tiểu cầu

Hiện nay chúng ta đã biết một số yếu tố sau: – Yếu tố 1: Là yếu tố có thể thay thế cho AC-globulin huyết tương đế hoạt hoá prothrombin thành thrombin; được Ware và cộng sự phát hiện năm 1948. – Yếu tố 2: Yếu tố thứ 2 có …

Tin Tức Sức Khỏe

Đặc điểm chung về tiểu cầu

Tiếu cầu là thành phần hữu hình nhỏ nhất cùa máu, có đường kính 4- 8|am. Đó là những mảnh nguyên sinh chất được tách ra từ mẫu tiểu cầu không theo cơ chế phân bào. – Các tiểu cầu lưu hành ở máu ngoại vi có một siêu cấu …

Tin Tức Sức Khỏe

ĐẠI CƯƠNG VỀ QUÁ TRÌNH SINH MẪU TIỂU CẦU VÀ TIỂU CẦU

Tiểu cẩu là một trong những thành phần có vai trò quan trọng bậc nhất cùa quá trình cẩm máu và đông máu. Tuỷ xương là nơi sinh ra tiểu cẩu. – Tiểu cầu là các mảnh nhỏ không nhân, tách ra từ các mẫu tiểu cầu. Quá trình sinh …

Tin Tức Sức Khỏe

TÌM HIỂU VỀ FOSFOMYCIN VÀ POLYMYXIN

* FOSFOMYCIN: – Fosfomycin là kháng sinh diệt khuẩn, bán tổng hợp từ dẫn chất của acid phosphonic. Thuốc ức chế enzyme UDP-N-acetylglucosamine enolpyruvyl transferase, enzyme này đóng vai trò xúc tác trong giai đoạn đầu của quá trình tồng hợp peptidoglycan, do đó ức chế quá trình tổng hợp …