Best Pharmacy Word - Nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP

Tin Tức Sức Khỏe

TÌM HIỂU VỀ LINEZOLID

Linezolid là oxazolidione tổng hợp, được phát triển để chống lại các chủng tụ cầu Gram (+) kháng thuốc như MRSA hay liên cầu kháng Penicillin. Cơ chế tác dụng: Linezolid gắn với 23S ribosome RNA thuộc tiểu đơn vị 50S, do đó thuốc ức chế quá trình hình thành …

Tin Tức Sức Khỏe

TÌM HIỂU VỀ QUINUPRISTIN/DALFOPRISTIN

Quinupristin/Dalfopristin là hỗn hợp 2 kháng sinh Streptogramin theo tỷ lệ 30/70. Do nhiều tác dụng phụ nên kháng sinh này được để dành dùng cho các nhiễm khuẩn nặng do Enterococcus faecium kháng Vancomycin (VRE) khi không còn lựa chọn điều trị khác. Cơ chế tác dụng: – Mỗi …

Tin Tức Sức Khỏe

TÌM HIỂU VỀ CLINDAMYCIN

Clindamycin có cơ chế tác dụng tương tự như Erythromycin. Clindamycin được sử dụng chủ yếu trong các nhiễm khuẩn do Gram(+), kể cả MRSA, liên cầu và các loại vi khuẩn kỵ khí. Một số điều cần biết về CLINDAMYCIN: Cơ chế kháng thuốc của vi khuẩn tương tự như …

Tin Tức Sức Khỏe

TÌM HIỂU VỀ CHLORAMPHENICOL

Kháng sinh phổ rộng Chloramphenicol phải được sử dụng nghiêm ngặt giới hạn cho các nhiễm khuẩn nặng, đe dọa tính mạng và không có kháng sinh thay thế. A. Cơ chế tác dụng: Chloramphenicol gắn thuận nghịch với tiểu đơn vị 50S trên ribosome vi khuẩn và ức chế …

Tin Tức Sức Khỏe

TÌM HIỂU VỀ FIDAMOMICIN

Như ta đã biết Fidaxomicin là kháng sinh có cấu trúc vòng marcrocyclic, tương tự họ Marcloride, tuy nhiên chúng có cơ chế tác dụng khác biệt. Đối với Fidaxomicin tác dụng trên tiểu đơn vị Sigma của ARN polymerase, qua đó làm gián đoạn quá trình phiên mã ở …

Tin Tức Sức Khỏe

NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ MARCLORIDE VÀ KETOLIDE

Dược động học 1. Đường dùng: Dạng base Erythromycin bị phá hủy bởi dịch acid tiêu hóa. Vì vậy thuốc được dùng dưới dạng ester hoặc viên bao tan trong ruột. Tất cả kháng sinh trong nhóm hấp thu tốt sau khi uống. Clarithromycin, Azithromycin và Telithromycin bền với acid …

Tin Tức Sức Khỏe

TÌM HIỂU VỀ MARCLORIDE VÀ KETOLIDE

Họ kháng sinh Marclorides là một nhóm kháng sinh có cấu trúc gồm một vòng lactone gắn với một hoặc nhiều phân tử đường deoxy. Erythromycin là thuốc đầu tiên trong nhóm được sử dụng trên lâm sàng, nó là lựa chọn thay thế đầu tay cho Penicillin ở các …

Tin Tức Sức Khỏe

Những hiểu biết về Aminoglycoside

* Sự đề kháng kháng sinh – Kháng Aminoglycoside xuất hiện thông qua các cơ chế: 1) Hệ thống bơm đẩy thuốc ra khỏi tế bào. 2) giảm hấp thu thuốc và/hoặc 3) tổng hợp các enzyme làm thay đổi và bất hoạt thuốc thông qua trao đổi plasmid. Mỗi …

Tin Tức Sức Khỏe

TÌM HIỂU VỀ AMINOGLYCOSIDE

Aminoglycoside được sử dụng trong điều trị các nhiễm khuẩn nặng do trực khuẩn Gram (-) hiếu khí. Tuy nhiên, lợi ích trên lâm sàng của nhóm kháng sinh này bị hạn chế bởi độc tính của chúng. Thuật ngữ “Aminoglycoside” bắt nguồn từ cấu trúc của thuốc – 2 …

Tin Tức Sức Khỏe

TÌM HIỂU VỀ GLYCYLCYCLINES

Tigecycline, một dẫn chất của Minocycline là thuốc đầu tiên trong nhóm được sử dụng. Nó được dùng điều trị nhiễm trùng da, mô mềm có biến chứng cũng như nhiễm trùng ổ bụng nặng. A.Cơ chế tác dụng: Tigecycline là kháng sinh kìm khuẩn, thuốc ức chế quá trình …